Statistični urad RS vabi k pregledu najnovejših statističnih podatkov in kazalnikov za Slovenijo, ki so zbrani v publikaciji.Publikacija Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji, 6/2013 prinaša najnovejše najpogosteje iskane statistične podatke z izbranih statističnih področij, ki so bili sicer že objavljeni v posameznih prvih objavah, tukaj pa so uporabnikom na voljo na enem mestu. Vsi podatki so prikazani na ravni države.

Obenem si lahko pogledate dokument Prednostne naloge državne statistike v letu 2014, v katerem Statistični urad RS in pooblaščeni izvajalci programa statističnih raziskovanj predstavljajo v letu 2014 načrtovane prednostne naloge državne statistike. Pri načrtovanju prednostnih nalog v letu 2014 so sledili ciljem in aktivnostim, zapisanim v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2013–2017, in osnutku Statističnega delovnega programa Evropske komisije za leto 2014, upoštevali pa so tudi potrebe domačih uporabnikov. Dokument je vsebinsko razdeljen na posamezna poglavja: najprej so predstavljene strateške in prednostne naloge, načrtovane v okviru posameznih statističnih področij, zadnje poglavje pa obravnava prednostne naloge, povezane s statistično infrastrukturo.

Vir: SURS, 27. 6. 2013 in 28. 6. 2013

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)