10. in 11. februar 2017: Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih;
28. februar 2017: Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v programe, kjer je to posebni vpisni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programe Gimnazija in Ekonomska gimnazija;

6.–18. marec 2017: Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti (rezultate bodo znani do 27. marca 2017);

4. april 2017: Zadnji rok za oddajo prijavnice za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2017/18;
7. april 2017 do 16. ure: Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (objava na spletni strani MIZŠ);
21. april 2017: Javna objava sprememb obsega razpisanih mest in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 2017/18 (spletna stran MIZŠ);
25. april 2017: do tega datuma imate možnost morebitnih prenosov prijav za vpis v srednje šole;

4. maj 2017: NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine;
8. maj 2017: NPZ iz matematike;
10. maj 2017: NPZ iz tretjega predmeta (biologija, geografija, tuji jezik, šport);
30. maj 2017: Obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest (morebitno povečanje), javna objava omejitev vpisa (spletna stran ministrstva);
30. maj 2017: Seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. razredu;
31. maj – 1. junij 2017: Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ;

6. junij 2017: Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa;
6. junij 2017: Rok za prijavo za vpis učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, in dijakov 1. letnikov, ki se želijo preusmeriti v drug program in ponovno vpisati v 1. letnik;
15. junij 2017: Razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih na NPZ učencem 9. razreda;
19. do 22. junij 2017 do 14. ure: Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka;
22. junij 2017 do 15. ure: Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka na srednjih šolah (objava spodnjih mej 1. kroga na ) in seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu;
23. junij 2017: Objava spodnjih mej prvega kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ) in seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu;
27. junija 2017 do 14. ure: Rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka (samo neizbrani v 1. krogu);
30. junij 2017 do 14. ure: Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ);

4. julij 2017 do 14. ure: Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka;
5. julij 2017: Objava še prostih mest za vpis;

31. avgust 2017: do tega datuma se lahko kandidati še kadarkoli vpišejo na srednjih šolah, kjer imajo še prosta mesta.

Vir: MIZŠ, 9. 2. 2017

(Skupno 27 obiskov, 1 današnjih obiskov)