Na spletišču ministrstva za delo je z dne 15. 5. 2014 objavljena novica o tem, da je Vlada naložila Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, da v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za potrebe nujne pomoči socialno ogroženega prebivalstva uporabi hrano iz državnih blagovnih rezerv.

Na podlagi podane potrebe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti po sprostitvi najnujnejših prehrambnih živilih iz državnih blagovnih rezerv glede na ugotovljeno motnjo preskrbljenosti Rdečega križa Slovenije in ustanove Slovenska Karitas z najnujnejšimi živili za izvajanje humanitarnih aktivnosti je vlada sprejela sklep, da se za potrebe nujne pomoči socialno ogroženega prebivalstva uporabi blago iz državnih blagovnih rezerv:

  • 240.000 kg moke po ceni 144.000,00 EUR brez DDV (157.680,00 EUR z DDV),
  • 120.000 kg soli po ceni 28.800,00 EUR brez DDV (31.536,00 EUR z DDV),
  • 240.000 litrov olja po ceni 578.400,00 EUR brez DDV (633.348,00 EUR z DDV),
  • 120.000 kg sladkorja po ceni 72.000,00 EUR brez DDV (78.840,00 EUR z DDV),
  • 300.000 litrov mleka po ceni 210.000,00 EUR brez DDV (229.950,00 EUR z DDV),
  • 180.000 kg testenin po ceni 217.080,00EUR brez DDV (237.702,60 EUR z DDV).

Skupna vrednost znaša 1.250.280,00 EUR brez DDV (1.369.056,60 EUR z DDV). Živila iz blagovnih rezerv se sprostijo v treh periodah (od maja do oktobra) na centralno določeno lokacijo Rdečega križa Slovenije in ustanove Slovenska Karitas.

Do motnje preskrbljenosti je prišlo zaradi ustanovitve novega Sklada evropske pomoči za najbolj ogrožene za obdobje od 2014 do 2020. Sklad predstavlja nadaljevanje programa EU »Dobava hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v EU«, ki pa se je zaradi pomanjkanja zalog hrane v letu 2013 zaključil. Ministrstvo je aktivno spremljalo celoten postopek in pričelo s pripravami vseh ključnih podlag za izvajanje in črpanje sredstev iz Sklada že v lanskem letu, vendar so bile podlage za izvajanje Sklada s strani EU institucij sprejete zelo pozno. Vlada je kot organ upravljanja imenovala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter mu naložila, da izpelje vse postopke nabave hrane in izbora partnerskih organizacij, ki bodo razdeljevale pakete hrane najbolj ogroženim in izvajale dejavnosti za njihovo boljo socialno vključenost, še pred potrditvijo Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim s strani Komisije. Javni razpis za izbor partnerskih organizacij bo objavljen zadnji teden maja, javno naročilo za nabavo hrane pa v prvi polovici junija. Postopek nabave hrane zaradi evropskih pravil traja nekaj mesecev. Paketi s hrano iz novega sklada bodo na policah partnerskih organizacij jeseni. Sloveniji je za sedemletno obdobje dodeljenih 20,5 milijonov evrov evropskih sredstev, kar predstavlja 85 % delež vseh upravičenih izdatkov, 15 % delež pa bo Slovenija zagotovila iz proračuna RS. V prvih dveh letih izvajanja operativnega programa bo na voljo pomoč le v obliki hrane, kasneje pa tudi v obliki določenih osnovnih materialnih dobrin.

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)