Univerza v Mariboru je dne 4. decembra 2012 na Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) vložila vlogo za ponovno akreditacijo institucije, ki je temelj za izvajanje dejavnosti in je zato bistvenega pomena za celotno Univerzo v Mariboru.
 
Zunanja evalvacija je postopek celostne presoje delovanja visokošolskega zavoda. V okviru zunanje evalvacije se presojajo naslednja področja:
 1. vpetost v okolje;
 2. delovanje visokošolskega zavoda;
 3. kadri;
 4. študenti;
 5. materialni pogoji (prostori, oprema, knjižnično-informacijska dejavnost in financiranje);
 6. zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti.
Obvezen del teh postopkov je tudi evalvacijski obisk. Svet NAKVIS-a je s sklepom imenoval skupino strokovnjakov za pripravo skupnega evalvacijskega poročila o izpolnjevanju pogojev za podaljšanje akreditacije Univerze v Mariboru v sestavi:
 
 • prof. dr. Mirko Soković, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, predsednik,
 • prof. dr. Dušan Krnel, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, član,
 • prof. dr. Hans Robert Hansen, Institute for Business Administration and Information Systems, Vienna University of Economics and Business Administration, član,
 • prof. dr. Blanca Palmada, Univerza v Gironi, Oddelek za jezik in komunikacijo, članica,
 • dr. Terence Alfred Clifford-Amos, visiting scholar to the Université Catholique de Lille, član
 • Jelena Štrbac Nemec, Študentska organizacije Slovenije, članica,
 • Ana Pleško, študentka, članica,
 • Taja Železnik, študentka, članica
Navedena skupina strokovnjakov bo Univerzo v Mariboru v okviru zunanje evalvacije obiskala med 29. in 31. 5. 2013. Obisk se bo začel in zaključil z razgovori na rektoratu, v vmesnem času pa bodo strokovnjaki obiskali članice, ki jih bodo vnaprej izbrali. V okviru obiska bodo tako na univerzi kot na izbranih članicah opravili razgovore z vodstvi, s člani organov in komisij, z vsemi kategorijami zaposlenih in s študenti, ogledali si bodo prostore in opremo ter različno dokumentacijo.

Več informacij in dokumentacija dosegljiva na spletni strani Ponovna akreditacija.
 
Vir: UM, 25. 4. 2013

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)