Državni izpitni center (RIC) je objavil ponovno povabilo k evidentiranju kandidatov za predsednike in člane državnih predmetnih komisij za splošno maturo.

Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, so: ustrezna izobrazba, pedagoško-andragoška izobrazba/izkušnje, strokovni izpit na področju izobraževanja, strokovni oziroma znanstveni naziv, poznavanje oziroma izkušnje s predmetnega področja in s področja sestavljanja testov oziroma ocenjevanja znanja.

V skladu s 15. členom Zakona o maturi je za predsednika lahko imenovan visokošolski učitelj, če to ni mogoče, pa tudi srednješolski učitelj z nazivom svetovalec ali svetnik. Za člane so lahko imenovani srednješolski učitelji, visokošolski učitelji in sodelavci ter drugi strokovnjaki, ki so se uveljavili na določenem predmetnem področju.

Za srednje šole, druge organizacije, ki izvajajo splošno maturo, in posameznike je rok za evidentiranje kandidatov 30 dni od poziva Državnega izpitnega centra. Upoštevane bodo torej prijave, ki bodo na RIC prispele do vključno 5. marca 2012.

Kontaktna oseba za morebitna pojasnila v zvezi s pripravo in pošiljanjem prijav je Igor Peharc, ki je dosegljiv po e-pošti: igor.peharc@ric.si ali po telefonu 01-548-46-38. Za strokovna vprašanja pa se lahko obrnete na dr. Andrejko Slavec Gornik, vodjo sektorja strokovne dejavnosti (andrejka.slavec-gornik@ric.si).

Ponovno povabilo

Vir: RIC, 6. 2. 2012

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)