Na spletni strani MDDSZ-ja je z dne 6. 6. 2013 objavljeno:

“Že zadnjih nekaj let ugotavljamo, da v Sloveniji področje štipendiranja sistemsko ni enotno urejeno, zato je ministrstvo pripravilo predlog novega Zakona o štipendiranju, pri tem pa je za podlago uporabilo predlog Zakona o štipendiranju, ki so ga pripravili predstavniki študentov. Omenjeni predlog zakona je danes sprejel Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, pred dokončnim sprejemom in uveljavitvijo ga mora sprejeti še Državni zbor RS. Predvidoma bo začel veljati v letu 2014.

Ključni cilj in namen zakona je celovitejša, preglednejša in bolj enotna ureditev štipendiranja. Predlagani sistem je prožnejši od sedanjega, saj omogoča kombiniranje več vrst štipendij in tako omogoča posamezniku višji končni znesek štipendij ter hkrati posameznika spodbuja k aktivnejšemu pristopu do načrtovanja ne le svojega izobraževanja, temveč tudi poklicne oziroma karierne poti.

Zakon CELOVITO ureja vse štipendije. Štipendije se bodo podeljevale za študij 1. in 2. bolonjske stopnje in ne več za 3. bolonjsko stopnjo razen v primeru štipendij Ad futura, ki so namenjene mednarodni mobilnosti.

Hkrati bodo lahko štipendisti prejemali dve vrsti štipendij, in sicer: – kadrovska štipendija, ki se lahko prejema istočasno z vsemi štipendijami, razen s štipendijo za deficitarne poklice, – štipendija za deficitarne poklice, ki se lahko prejema istočasno z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo, – štipendija Ad futura za študijske obiske, ki se lahko prejema istočasno z vsemi štipendijami.

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Novi zakon ureja dodatke k štipendiji in pogoje za nadaljnje prejemanje, mirovanje, prenehanje in način vračila, ostala vprašanja ureja ZUPJS. K državni štipendiji  bo mogoče dobiti naslednje dodatke:

– dodatek za bivanje (80 EUR/mesec) – dodatek za uspeh (od 17 do 40 EUR/mesec) – dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (50 EUR/mesec)

Zakon uvaja štipendije za mladoletne dijake. Osnovna višina bo od 35 do 95 evrov (polovičen znesek osnovne štipendije) plus dodatki.

NA NOVO uvajamo štipendije za deficitarnost, ki so  namenjene dijakom oz. študentom, ki se izobražujejo na programih, opredeljeni kot deficitarni.

Štipendija za deficitarne poklice znaša 100 EUR/mesec. Zakon definira politiko štipendiranja – Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo razpisal štipendije za deficitarne poklice, na podlagi politike štipendiranja, ki jo sprejme vlada.

ZOISOVE ŠTIPENDIJE – NOVOSTI – višina mesečne štipendije za DIJAKA znaša 120 EUR/mesec (PREJ 60) za izobraževanje doma in 240 EUR/mesec v tujini, – višina mesečne štipendije za ŠTUDENTA  znaša 140 EUR/mesec (PREJ 90) za izobraževanje doma in 280 EUR/mesec v tujini, – prvi pogoj za pridobitev štipendije je izjemni dosežek in nižanje povprečne vstopne ocene na 4,70 za dijake in 8,50 za študente – ocena ne bo več glavno merilo, najprej se upoštev izjemni dosežek.

K Zoisovi štipendiji bo mogoče dobiti dodatek za bivanje (80 EUR/mesec) in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami (50 EUR/mesec).

SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije ali RRA-ji sofinancirajo kadrovske štipendije delodajalcem. Za sofinanciranje kadrovskih štipendij se ne upošteva starostni pogoj za pridobitev.”

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)