Evropska komisija je sprejela Poročilo o izvajanju, rezultatih in celoviti oceni evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012 (COM (2014) 562 final, 15. september 2014), ki je nastalo na podlagi zaključkov zunanjega ocenjevanja.

Izsledki poročila kažejo, da je evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti (EY2012) pomagalo

  •     posredovati bolj pozitivno podobo staranja prebivalstva s poudarkom na različnih potencialih, ki jih imajo starejši ljudje,
  •     spodbujati njihovo aktivno sodelovanje v družbi,
  •     mobilizirati številne vladne in nevladne deležnike.

Mnoge države članice in organizacije civilne družbe so uporabile evropsko leto kot priložnost za razvijanje novih pobud ali okrepitev že obstoječih. Med številnimi pobudami poročilo omenja brošuro Kako spodbujati aktivno staranja v Evropi (How to promote active ageing in Europe) in poziva k zagonu različnih orodij, ki so bila razvita ob tej priložnosti.

 

Vir>> ACS

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)