Na spletišču OECDiLibrary je dne 16. 9. 2015 objavljeno poročilo OECD Dijaki, računalniki in učenje: Ustvarjamo povezavo (“Students, computers and Learning: Making the connection“) (.pdf, Beri online)

Ali so učilnice opremljene z računalniki? Ali je to pomembno? Poročilo Dijaki, računalniki in učenje: Ustvarjamo povezavo proučuje razvoj v zadnjih letih dostopnosti do informacij in naprav informacijske komunikacijske tehnologije (IKT); načina, kako dijaki uporabljajo te informacije in naprave ter kako izobraževalni sistemi in šole vključujejo IKT v učne izkušnje dijakov. Poročilo na podlagi rezultatov raziskave PISA 2012 poišče razlike v dostopnosti in uporabi IKT, t. i. “digitalni razkorak”, ki so povezane s socialno-ekonomskih statusom, spolom, geografsko lokacijo in šolo, ki jo otrok obiskuje. Poudari, kako pomembno je krepiti zmožnosti dijakov krmariti skozi digitalna besedila. Proučuje tudi odnos med dostopnostjo računalnikov v šoli, uporabo računalnikov v učilnici in dosežki dijakov pri preverjanju znanja PISA. Poročilo zaključi, da je dijake treba najprej opremiti s temeljnimi spretnostmi bralne in matematične pismenosti, da bodo zmožni polno sodelovati v hiperpovezani in digitaliziranih družbi 21. stoletja.

(Skupno 9 obiskov, 1 današnjih obiskov)