Na spletišču OECD je dne 28. 7. 2015 v rubriki OECDiLibrary objavljeno poročilo: OECD Skills Outlook 2015 Youth, Skills and Employability (Napoved OECD o spretnostih in znanjih 2015 Mladi, spretnosti in znanja ter zaposljivost).

oecd skills outlook 2015 9789264234178 enPo svetu mnogo ljudi s težavo vstopi na trg dela. Za nekatere države OECD velja, da eden od štirih 16-29-letnikov ni ne zaposlen niti se ne izobražuje oziroma usposablja. Poročilo nakaže, da je treba zaposljivost mladih obravnavati celostno. Izobraževalne, socialne in tržne politike imajo pomembno vlogo, vendar je zelo pomembno tudi ustrzno koordiniranje med javnimi politikami in zasebnim sektorjem. Poročilo, ki temelji na rezultatih Raziskave spretnosti in znanj odraslih 2012 (PIAAC), zajema tudi primere uspešnih politik izbranih držav.

(Skupno 19 obiskov, 1 današnjih obiskov)