Na razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2017/2018 se je na skupno 22.968 (lani 22.904) vpisnih mest do 16. junija 2017 prijavilo 18.706 (lani 18.562) kandidatk in kandidatov. V programe nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) je bilo prijavljenih 436 (lani 444) kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) 3.987 (lani 3.940), srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) 7.864 (lani 7.822) in v gimnazijske programe (GIM) 6.419 (lani 6.356) kandidatov, od tega 5.301 kandidat v program splošne gimnazije in 1.118 kandidatov v programe strokovnih gimnazij. 

Na šolah z omejitvijo vpisa je bilo na dan 16. junij 2017 prijavljenih 5.765 (lani 4.709) kandidatov na 4.658 (lani 3.817) vpisnih mest za 1. krog in 508 mest za 2. krog (lani 391) ter 12.941 (lani 13.853) kandidatov na šolah, ki niso omejile vpisa, na 18.078  (lani 18.846) mest. Po končanem prvem krogu izbirnega postopka se je do 22. junija 2017 vpisalo skupaj 16.752 kandidatov, od tega 4.654 na šolah z omejitvijo vpisa. 

Po prvem krogu izbirnega postopka se 1.111 kandidatom, prijavljenih na šolah z omejitvijo vpisa, ni uspelo uvrstiti na želeno šolo, ali pa morda do izbirnega postopka niso izpolnili vpisnega pogoja (dokončana osnovna šola). Za 2. krog izbirnega postopka je bilo prostih še 508 mest na šolah, ki so omejile vpis, in 5.036 mest na ostalih šolah.     

V drugem krogu izbirnega postopka je sodelovalo 959 kandidatov. Od tega je bilo na prvo navedeno željo sprejetih 555 kandidatov, na drugo 283, na tretjo 77, na četrto 14, na peto 10 kandidatov, na šesto 7 kandidatov, na sedmo željo 4 kandidati, na osmo in deveto željo pa po 2 kandidata. Na nobeno izmed izbranih šol se ni uspelo uvrstiti 5 (lani 15) kandidatom, od tega je en kandidat rangiral samo eno šolo, ostali pa največ do štiri šole oziroma izobraževalne programe (od možnih 10), kjer pa glede na število točk niso bili uspešni.

Na dan 29. junij 2017 je vpisanih 17.723 kandidatov, in sicer v programe nižjega poklicnega izobraževanja 315, srednjega poklicnega izobraževanja 3.440, srednjega strokovnega izobraževanja 7.594 ter gimnazij 6.374 kandidatov. Največ kandidatov se je v okviru programov srednjega poklicnega izobraževanja vpisalo v programe Avtoserviser, Frizer, Gastronom – hotelir, Prodajalec, Elektrikar, Mizar, Mehatronik operater in Oblikovalec kovin – orodjar. Na področju srednjega strokovnega izobraževanja so se kandidati največ vpisovali v programe Zdravstvena nega, Tehnik računalništva, Strojni tehnik, Ekonomski tehnik, Predšolska vzgoja, Gastronomsko – turistični tehnik, Elektrotehnik, Medijski tehnik in Tehnik mehatronike. Na področju gimnazijskega izobraževanja pa so se kandidati največ vpisovali v programe splošne Gimnazije, Tehniško gimnazijo in športni oddelek Gimnazije.

Na šolah je še 992 prijavljenih kandidatov, ki se iz različnih razlogov še niso vpisali (niso še uspešno zaključili osnovne šole, ali so spremenili svoj namen, ali pa niso rangirali dovolj izobraževalnih programov, na katere bi bili uspešno razporejeni).

Število še prostih mest za vpis v 1. letnik posameznih srednješolskih programov (po šolah) bo najkasneje 5. julija 2017 objavljeno na spletni strani MIZŠ. Kandidati se lahko na šolah, kjer bodo še prosta mesta, vpišejo do začetka prihodnjega šolskega leta – do 31. avgusta 2017.

Vir: MIZŠ, 29. 6. 2017

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)