V Veržeju je 14. in 15. januarja potekalo delovno srečanje strateškega tima projekta Evropski listovnik (EUFolio). Z zadovoljstvom so ugotovili, da petnajst slovenskih šol, ki sodelujejo v projektih, uvaja zanimive, inovativne in uporabne oblike podpiranja učenja in razvijanja kakovostnega znanja učencev in dijakov. Ker gre za mednarodni projekt, so razmišljali tudi o tem, kako prenesti tuje izkušnje v Slovenijo in obratno.

Šole v projektu sodelujejo tako, da oblikujejo svoje programe, načrte in dejavnosti, ki učence in dijake usposabljajo za kritično razmišljanje, uporabljanje virov, komuniciranje, sodelovanje in ustvarjalnost  ter zamisli preverjajo v praksi in dobre izkušnje delijo z ostalimi šolami. Delo šol koordinirajo konzulenti – svetovalci ZRSŠ in zunanji sodelavci, ki poskrbijo za sprotno podporo šol, hospitacijske obiske na njih in radna usposabljanja šolskih razvojnih timov.

Vir in več informacij: SIO, 16. 1. 2014

(Skupno 5 obiskov, 1 današnjih obiskov)