Na spletni strani SVIZ je 20. 7. 2017 objavljeno poročilo z naslovom Učinkovisto sistema izobraževanja v Sloveniji: osvežitev z rezultati najnovejših mednarodnih preizkusov znanja. Poročilo je rezultat študije, ki so jo izvedli po pogodbi med SVIZ in EIPF, ekonomski inštitut, d.o.o. z dne 25. 1. 2017.

V SVIZ so pred letom dni izdali knjižico Učinkovitost sistema izobraževanja v Sloveniji, v kateri avtorji Velimir Bole, Žiga Jere in Peter Rebec z Ekonomskega inštituta (EIPF) v Ljubljani analizirajo odvisnost dosežkov na posameznih stopnjah izobraževanja od ustreznih izdatkov oziroma porabljenih sredstev ter skušajo ob tem odgovoriti na dve ključni vprašanji: kako učinkovit je sistem izobraževanja v Sloveniji glede na druge razvite države ter kakšne so razlike v razpoložljivih sredstvih in ustreznih dosežkih med posameznimi stopnjami izobraževanja, prav tako v primerjavi z drugimi razvitimi državami. 

Novo poročilo je osvežitev prvega s podatki za zadnja tri leta, ki v lani izdani knjižici niso zajeti, analizi o učinkovitosti sistema izobraževanja pa so dodane tudi osnovne ocene učinkov nagrajevanja. V osveženem poročilu je dostopna primerjava uspešnosti in uporabljenih sredstev v izobraževalnem sistemu v Sloveniji in razvitih državah z najnovejšimi dostopnimi podatki iz mednarodnih preizkusov znanja. Poleg tega so identificirani premiki položaja Slovenije glede na rezultate predhodne študije, obravnavani pa tudi vplivi nagrajevanja učiteljev na kakovost njihovega dela. Podatki iz osvežene študije kažejo, da se je učinkovitost našega vzgojno-izobraževalnega sistema še povečala.

 

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)