Na straneh ZRSŠ so 27. 5. 2022 objavili poročilo z zaključne konference projekta POGUM.

Na konferenci so učenci pokazali svoje dosežke in rezultate, učitelji izvedbene modele, učne strategije ter didaktične materiale, ki so nastali v času trajanja petletnega razvojnega projekta POGUM. V plenarnem delu so predavatelji prepletali misel o podjetnosti skozi prizmo edukativnih ved, filozofije učenja in poučevanja. O podjetnosti, ki ni razumljena kot stremljenje posameznika ali skupine k poveličevanju osebnosti ali ustvarjanju priložnosti zaradi ustvarjanja dobička. V projektu POGUM je podjetnost razumljena kot potreba po razvoju inovativne družbe, ustvarjalnosti in zaznavanja priložnosti v okolju, zato, da bi prišli do novih vrednosti za posameznika in skupnost, pri čemer se podjetnost v pedagoškem kontekstu ne odreka učenčevemu razvoju vedenj in znanj, temveč te učenec oplemeniti z veščinami, razvojem spretnosti in vrednot.

Vir in več informacij: ZRSŠ, 27. 5. 2022

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)