Novo poročilo v okviru pobude Evropske komisije Nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta ‘New Skills for New Jobs: Action Now’, ki ga je pripravila skupina strokovnjakov, so predstavili 4. februarja na mednarodni konferenci v Bruslju.

V poročilu so zapisane naslednje ugotovitve o stanju na evropskem trgu dela:

  • Eden od treh delovno aktivnih Evropejcev je brez ali z le malo formalnimi kvalifikacijami. Verjetnost, da bo s takšno izobrazbo in usposobljenostjo našel zaposlitev, je 40 % manjša kot pri tistih s srednjo ravnjo kvalifikacij.
  • Stopnja zaposlenosti tistih, ki so visoko kvalificirani, znaša v evropskem povprečju 84 %, za srednje kvalificirane 70 %, za nizko kvalificirane pa 49 %. Žal je statistična verjetnost, da bodo tisti z nizkimi kvalifikacijami nadgradili svoje znanje in usposobljenost, najnižja.
  • Za podjetja, ki svoje delavce redno izobražujejo, je 2,5-krat manj verjetno, da bodo končala v stečaju kot za tista, ki ne vlagajo v človeške vire.
  • Izobraževalni sistemi, ki bi ponudili prava znanja in spretnosti, bi lahko na dolgi rok zvišali BDP tudi za 10%.

Strokovnjaki so iz teh in drugih ugotovitev v poročilu strnili naslednja priporočila za ukrepe na štirih področjih:

  • Zagotoviti je treba boljše pobude za delodajalce in posameznike za zviševanje usposobljenosti, investicije v znanje in spretnosti morajo biti pomembne in premišljene.
  • Odpreti je treba izobraževanje in usposabljanje za inovativnost ter povečati odzivnost za potrebe učencev in delodajalcev. To je mogoče uresničiti z razvojem temeljnih kvalifikacij, ki se osredotočajo na učne izide.
  • Ponuditi boljšo zmes spretnosti, ki bo bolje prilagojena potrebam trga dela.
  • Bolje predvideti prihodnje potrebe po znanjih na trgu dela.

Poročilo tako opozarja, da je na evropskem trgu dela še vedno velik odstotek delavcev, ki so brez kvalifikacij ali pa so nizko kvalificirani. Obenem so na trgu tudi visoko kvalificirani delavci, ki  ne najdejo dela, ker njihova znanja ne ustrezajo potrebam delodajalcev in torej prihaja do strukturnih neskladij. Iz tega poročilo se sklepa, da je v izobraževalnih procesih treba zagotoviti boljšo mešanico znanja in spretnosti, s katero se bodo delavci lažje prilagodili zahtevam na trgu dela.

Po napovedih Evropskega centra za razvoj poklicnega izobraževanja in usposabljanja (CEDEFOP) se bo v naslednjem desetletju na evropskem trgu odprlo 80 milijonov možnosti za zaposlitev. Med temi bo 7 milijonov popolnoma novih delovnih mest, ki bodo večinoma potrebovala znanja in spretnosti visoko kvalificiranih delavcev.

Vir>> Evropska komisija – zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti

Več>> Poročilo ‘New Skills for New Jobs: Action Now’

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)