Države članice EU so v zadnjem desetletju na ključnih področjih izboljšale izobraževalne sisteme, vendar so dosegle le enega od petih ciljev za leto 2010, navaja novo poročilo Evropske Komisije o napredku na področju izobraževanja in usposabljanja. Evropski uniji je uspelo doseči merilo uspešnosti na področju števila diplomantov matematičnih, naravoslovnih in tehnoloških ved, ki se je od leta 2000 povečalo za 37 %, kar je znatno več od zastavljenega cilja, tj. 15 %. Precejšen, vendar še vedno premajhen napredek je bil dosežen pri zmanjšanju osipa, povečanju števila učencev, ki dokončajo srednješolsko izobraževanje, izboljšanju bralnih spretnosti in povečanju deleža odraslih, ki se izobražujejo in usposabljajo. Podrobnejši pregled podatkov za vsako državo je v prilogi izvorne novice. Cilj strategije Evropa 2020 za delovna mesta in rast še vedno ostaja zmanjšati osip na manj kot 10 % ter povečati delež diplomantov na vsaj 40 %.

Več: Evropska komisija, 19. 4. 2011

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)