Mladinski svet Slovenije je v okviru procesa strukturiranega dialoga v sklopu ciprskega predsedovanja (1. julij do 31. december 2012) izvedel nacionalno posvetovanje med mladimi od 15 do 29 let, med mladinskimi organizacijami ter predstavniki stroke s področja mladih in socialne vključenosti. Tema nacionalnega posvetovanja je bila participacija mladih in socialna vključenost, s poudarkom na mladih z migrantskim ozadjem.

Ključni izhodišči posvetovanja sta bili, na kakšen način mlade, še posebej družbeno izključene mlade, vključiti v družbo in s tem zmanjšati njihovo diskriminacijo ter na kakšen način lahko proces socialne vključenosti spodbujajo mladinske organizacije ter organizacije za delo z mladimi.

Poročilo nacionalnega posvetovanja (v angleščini), ki je bilo posredovano Evropskemu usmerjevalnemu odboru, predstavlja slovensko mnenje mladih za namen predstavitve in zagovarjanja stališč na evropski mladinski konferenci v Cipru v okviru procesa strukturiranega dialoga na evropski ravni.

Vir: Eurodesk, 27. 8. 2012

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)