Vlade bi morale več vlagati v prikrajšane učence in šole, da bi zagotovile vsem enake možnosti, pravi primerjalno poročilo OECD, objavljeno 9. februarja 2012.

Primerjalno poročilo Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools izpostavlja pomen pomoči prikrajšanim za zmanjšanje neuspeha v šoli, spodbujanje gospodarske rasti in prispevanje k pravičnejši družbi. Kot kažejo rezultati mednarodne raziskave PISA, mnogi šolajoči nimajo osnovnih znanj in v povprečju kar petina mladih v državah OECD  preneha z obiskovanjem šole še preden končajo srednješolsko izobraževanje. Stopnja osipa se giblje od 2 % v Koreji do 58 % v Turčiji za stare od 25 do 34 let. Slovenija je glede osipa med petimi najuspešnejšimi državami OECD.

Poročilo izpostavlja pet priporočil za izboljšanje pravičnosti izobraževalnih sistemov:

  • ukinitev ponavljanja; to je drago in neučinkovito, tudi akademske koristi so majhne in kratkotrajne;
  • izogibanje zgodnji zunanji diferenciaciji učencev;
  • upravljanje vpisnih postopkov (izbire šole); finančne vzpodbude najboljšim šolam za vpis prikrajšanih učencev;
  • financiranje glede na potrebe šolajočih in vlaganje v izobraževanje v zgodnjem otroštvu;
  • spodbujanje mladih, da zaključijo šolanje, s tem da se izboljša kvaliteta srednjega poklicnega izobraževanja, ki naj vključuje usposabljanje z delom in omogoča različne enakovredne poti do zaključkov.

Za šole v neugodnem položaju pa poročilo kot ključno izpostavlja povečanje pomoči za ravnatelje in učitelje. Ta naj vključuje usposabljanje in mentorstvo kot tudi izboljšanje delovnih pogojev ter spodbude za pridobitev in ohranitev najboljšega kadra. Poročilo priporoča, da v teh šolah z več komunikacije in jasnimi pričakovanji izboljšajo sodelovanje s starši, saj bodo le tako lahko uskladili  prizadevanja šole in staršev.

Poročilo

Celotna novica

Vir: OECD, 9. 2. 2012

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)