Novo poročilo Evropske komisije razkriva, da se stroški študija visokošolskih študentov po Evropi močno razlikujejo. Najvišje šolnine so v Angliji, kjer študenti na študijsko leto plačajo do 9 000 funtov (okoli 11 500 evrov), devet držav (Avstrija, Ciper, Danska, Finska, Grčija, Malta, Norveška, Švedska, Škotska v Združenem kraljestvu) pa šolnin v večini primerov ne zaračunava. Najugodnejši študij je v skandinavskih državah, čeprav sta Finska in Švedska nedavno po vzoru Danske uvedli šolnine za mednarodne študente. Vse države razen Islandije in Norveške zdaj zaračunavajo šolnine neevropskim študentom.

Številne države, ki ne zaračunavajo šolnin, na primer Avstrija, Škotska v Združenem kraljestvu in skandinavske države, študentom ponujajo tudi izdatno podporo v obliki štipendij in posojil za študij (glej: Poudarki iz poročila). Podatki o šolninah in podpori so zdaj na voljo na spletu, tako da lahko študenti primerjajo stroške izobraževanja v različnih evropskih državah.

„Upam, da bo enostavnejša primerjava stroškov izobraževanja med državami študentom omogočila večjo mobilnost in izbiro programa, ki jim najbolj ustreza,“ je povedala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade. „Za objavo tega pomembnega poročila smo se odločili v pravem trenutku. Opozarja nas, da je posodobljen sistem izobraževanja in usposabljanja temelj za dolgoročno blaginjo Evrope in ključ za premagovanje naših gospodarskih težav.“

Poročilo poudarja, da je tudi višina podpore študentom zelo različna: najvišja je v Nemčiji, skandinavskih državah in Združenem kraljestvu, najnižja pa v Bolgariji, na Češkem, v Estoniji, na Madžarskem, v Latviji in Litvi. Močno se razlikujejo tudi merila, kdo je upravičen do podpore: ponekod se podpora dodeljuje samo na podlagi potreb, drugod pa je na voljo za vse. Družinski dodatki in davčne ugodnosti za starše študentov so pomemben element celotnega paketa podpore študentom v približno polovici držav.

Vir: Evropska komisija, 10. 9. 2012

(Skupno 25 obiskov, 1 današnjih obiskov)