Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je pravičnost v EU določil za temelj svojih političnih prednostnih nalog. Da bi se ta prizadevanja podprla z znanstvenimi dokazi, je znanstvena služba Komisije, tj. Skupno raziskovalno središče (JRC), lani pripravila svoje prvo poročilo o pravičnosti. Rezultati v aprilu objavljene posebne raziskave Eurobarometer bodo prispevali k obravnavanju širših vprašanj zaznane nepravičnost pri zaposlovanju, izobraževanju, zdravju in družbi na splošno.

Vir: Evropska komisija, 23. 4. 2018

Glavne ugotovitve raziskave Eurobarometer zajemajo izobraževanje, dohodek, socialni status in medgeneracijsko mobilnost. Obravnavajo pa tudi dojemanje migracij in globalizacije, pri čemer so migracije eno od gonil za porast neenakosti, medtem ko je globalizacija posrednik za politične preference, ki so eden od ključnih dejavnikov za določitev odnosa do pravičnosti in neenakosti:

  • Več kot polovica vprašanih meni, da imajo ljudje enake možnosti za boljši jutri (58 %). Za tem podatkom pa se skrivajo precejšnje regionalne razlike, saj se s to izjavo strinja kar 81 % vprašanih na Danskem, vendar samo 18 % v Grčiji. 

  • Vprašani so manj optimistični glede pravičnosti na posameznih področjih. Samo 39 % jih je prepričanih, da pravica vedno prevlada nad nepravičnostjo, medtem ko se jih enak delež s tem ne strinja. Še bolj pesimistično je, da se jih samo 32 % strinja, da politične odločitve dosledno veljajo za vse državljane, medtem ko se jih 48 % s tem ne strinja. Na splošno je bolj verjetno, da bolje izobraženi, mlajši in premožnejši menijo, da so stvari pravične. 

  • Velika večina vprašanih meni, da so razlike v dohodkih prevelike (84 %), in sicer od 96 % na Portugalskem in 92 % v Nemčiji do 59 % na Nizozemskem. V vseh državah, razen na Danskem, se jih več kot 60 % strinja, da bi morale vlade sprejeti ukrepe za zmanjšanje razlik

  • Po mnenju 98 % oziroma 93 % vprašanih sta za doseganje uspeha v življenju bistvena ali pomembna dobro zdravje in kakovostna izobrazba. Poleg tega jih več kot 90 % meni, da sta bistvena ali pomembna tudi trdo delo in poznavanje pravih ljudi. Premožna družina, politične zveze in določena narodnost ali spol veljajo za manj pomembne.

  • Manj kot polovica vprašanih (46 %) meni, da so možnosti za boljši jutri bolj enake, kot so bile pred 30 leti, s čimer se strinja več kot 70 % vprašanih na Malti, Finskem in Irskem, vendar manj kot 25 % vprašanih na Hrvaškem, v Franciji in Grčiji.

  • Na splošno 47 % Evropejcev meni, da je globalizacija pozitivna, 21 % pa se jih s tem ne strinja. 39 % jih meni, da je priseljevanje v njihovo državo pozitivno, medtem ko se jih 33 % s tem ne strinja.

JRC bo podatke iz te raziskave in najnovejših znanstvenih raziskav uporabil pri nadaljnjih prizadevanjih za vzpostavitev zbirke znanja za podporo politikam EU, katerih cilj je ustvariti pravičnejšo družbo. Leta 2019 bo objavil vrsto poročil o politiki in tudi drugo poročilo o pravičnosti.

(Skupno 46 obiskov, 1 današnjih obiskov)