Vlogo za znižano plačilo vrtca morajo v avgustu vložiti starši, katerih otroci gredo v vrtec prvič. Prav tako morajo vlogo vložiti starši otrok, ki jim subvencija poteče ta mesec. Na pravočasno oddajo vlog za različne štipendije naj bodo pozorni tudi dijaki in študenti.

Državne štipendije 
Dijaki in študenti lahko kadarkoli med šolskim/študijskim letom oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev jim štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Sicer pa naj dijaki vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo ob izpolnjenju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom. Študenti pa v mesecu septembru, da bodo upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom. Štipendija se dodeli za eno šolsko/študijsko leto, vlogo pa je treba oddati na center za socialno delo.

Zoisove štipendije
Dijaki in študenti naj bodo pred začetkom šolskega/študijskega leta pozorni na roke za uveljavljanje Zoisovih štipendij. Rok za oddajo vlog za dodelitev in za nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij po starem Zakonu o štipendiranju (Zštip) je za dijake 6. 9. 2017 in za študente 6. 10. 2017. Upravičenci, ki so Zoisovo štipendijo pridobili na podlagi novega Zakona o štipendiranju (Zštip-1), torej po 1.1. 2014, morajo vlogo oddati najkasneje 31. 8. 2017 (dijaki) oziroma 30. 9. 2017 (študenti), če želijo štipendijo prejemati neprekinjeno. Vlogo je treba oddati na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Štipendije za deficitarne poklice
Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobijo dijaki, ki bodo v šolskem letu 2017/2018 obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja. Po novem bodo štipendijo za deficitarne poklice lahko prejeli tudi tesarji, slaščičarji, tapetniki, mehatroniki operaterji in instalaterji strojnih instalacij. Vlogo se lahko odda od 15. 6. do vključno 20. 9. 2017 na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. 
 

Znižano plačilo vrtca
Vlogo za znižano plačilo vrtca morajo v avgustu vložiti starši, katerih otroci gredo septembra prvič v vrtec. Prav tako morajo vlogo vložiti starši otrok, ki jim subvencija poteče ta mesec. Konec avgusta poteče pravica približno tretjini upravičencev, vsi ostali pa imajo pravico priznajo še naprej. Veljavnost pravice do znižanega plačila vrtca lahko preverite tudi s pomočjo spletne aplikacije za vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev.

Vir: MDDSZ, 28. 8. 2017

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)