Na spletišču ministrstva za delo je dne 14. 5. 2014 objavljena poslanica ministrice ob 15. maju, mednarodnem dnevu družine:

Letošnje leto je z vidika družine prav posebno leto: mineva 20 let od razglasitve mednarodnega leta družine (1994) s strani Organizacije združenih narodov, Evropska komisija pa je razglasila leto 2014 za Evropsko leto usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Posebna pozornost je namenjena tudi razvoju družinskih kmetij, saj je njihov pomen za pridelavo kakovostne in varne hrane, ohranjanja biotske raznovrstnosti in kulturne krajine izjemnega pomena, hkrati pa imajo družinske kmetije pomembno vlogo tudi s socialnega vidika ter ohranitve vitalnega podeželja. Leto 2014 je tako tudi mednarodno leto družinskega kmetovanja.

Vse članice Organizacije združenih narodov priznavajo poseben pomen in vlogo družine v družbi, pa tudi potrebo po varstvu s strani države. Zato je naša skupna odgovornost, da so aktivnosti na nacionalni ravni usmerjene v dobrobit prihodnjih generacij in da se neprenehoma ustvarjajo pogoji za čim kakovostnejše življenje vse obsežnejše plejade družinskih oblik, ki smo ji priča ob prelomu tisočletja tudi pri nas.

Mednarodni dan družine nam vsako leto daje priložnost, da se ustavimo ob ključnih temah, povezanih s problematiko družine. Tudi letošnje geslo se dotika zelo pomembne tematike »Matere in družine – izzivi v spreminjajočem se svetu«.

Kljub temu, da se je v času, ki ga zaznamujejo velike in nagle spremembe, močno spremenila tudi dinamika družinskega življenja, ne moremo mimo dejstva, da je družina tista, ki nudi nenadomestljivo zavetje, varnost in podporo. Danes se zaradi drugačnega načina življenja, v katerem ima vsak od nas vrsto socialnih vlog, odvija vse hitreje. Sodobna družina se sooča s problemom usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja. Ženske zaradi materinstva prepogosto ostanejo brez dela in kariere oziroma poklicnih možnosti. Ravno zaradi tega je nujno potrebno krepiti načelo, da starševstvo ne sme biti samo »breme« žensk – mater, ampak je potrebno spodbujati delitev dolžnosti staršev ter enako udeležbo matere in očeta pri skrbi za otroke in v gospodinjstvu.

Naj vas ob tej priložnosti seznanimo, da je na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov konec aprila začel veljati nov Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkov, ki prinaša na tem področju nekaj novosti. Starševski dopust je po novem urejen kot individualna pravica vsakega od staršev z možnostjo prenosa na drugega od staršev. Zaradi lažjega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja je podaljšana pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, ko starša varujeta dva ali več otrok, in sicer do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka. Razširil se je tudi krog upravičencev do posameznih pravic na t.i. socialne starše, ki dejansko negujejo in varujejo otroka. Zakon pa je uvedel tudi nadomestilo v času odmora za dojenje do 18 meseca otrokove starosti, namenjeno prav materam, ki se po izrabi starševskega dopusta vrnejo na delo.

Za področje družine Vlada RS namenja sredstva za različne pravice. V letu 2013 smo namenili 221.3 milijona evrov za otroške dodatke, 326 milijonov za starševska nadomestila, 8.5 za dodatek za nego, 4.5 milijona evrov za pomoč ob rojstvu otroka, dobrih 10 milijonov za dodatek za veliko družino ter 8.3 milijone evrov za starševski dodatek.

Prizadevamo si, da se sinergija delovanja različnih resorjev zrcali v spodbujanju usklajene vloge starševstva v odnosu do poklicnega življenja, varnosti zaposlitve bodočih in mladih mamic, enakih možnostih obeh staršev pri vzgoji in skrbi za otroke, fleksibilnejših oblikah organizacije otroškega varstva in realne cene storitev, ustrezno zagotovljenem reproduktivnem zdravju žensk, dvigu kakovosti življenja ogroženih družinskih oblik, kot so enostarševske, družine z invalidnim otrokom, socialno ogrožene družine in podobno. Prav zato tudi v okviru javnih razpisov programov v podporo družini v letošnjem letu sofinanciramo 9 družinskih centrov v višini 160.000 EUR, saj se zavedamo, kako pomembno je zagotavljanje podporne mreže storitev za družine po vsej državi. Naš namen je, da bi podporne mreže v prihodnje še okrepili!

Vsem iskreno čestitam ob mednarodnem dnevu družine!

dr. Anja Kopač Mrak
MINISTRICA

(Skupno 17 obiskov, 1 današnjih obiskov)