Svet Evropske unije je decembra 2012 sprejel Priporočila o vrednotenju in priznavanju neformalnega in priložnostnega učenja. S sistemskim uveljavljanjem postopkov vrednotenja in priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc lahko Evropa hitreje doseže svoj cilj, ki si ga je postavila v Strategiji Evropa 2020, in sicer pametne, vzdržne in vključujoče rasti.

Državam članicam priporoča, da naj do leta 2015 ponudijo vsem državljanom možnost za ovrednotenje njihovih znanj, spretnosti in kompetenc pridobljenih izven formalnega izobraževalnega sistema. Do leta 2018 pa vzpostavijo koherenten nacionalni sistem vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja, ki bo povezan z NQF in osredotočen na štiri vidike, in sicer ugotavljanje obstoječih učnih izidov, dokumentiranje le-teh, preverjanje učnih izidov in primerjanje z veljavnimi standardi ter uradno priznanje učnih izidov.

V preteklih letih smo v Sloveniji na področju vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc tako v rednem poklicnem, strokovnem ter višjem strokovnem izobraževalnem sistemu, kot na področju izobraževanja odraslih razvili strokovne podlage, ki pa jih moramo bolj aktivno implementirati v praksi.

V ta namen so na CPI organizirali »Posvet deležnikov in strokovnjakov s področja vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj, spretnosti in kompetenc«, ki je bil 5. septembra 2013 v Ljubljani, sedaj pa so objavljena gradiva.

Povezava: CPI, 19. 9. 2013

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)