Slovenija je pred desetimi leti uvedla sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki omogoča vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj vsem, ne glede na to, kako so bila znanja in spretnosti pridobljena. Sistem predstavlja fleksibilen pristop k pridobivanju poklicnih kvalifikacij glede na potrebe trga dela in omogoča dokazovanje usposobljenosti na javno veljaven način, kar povečuje zaposljivost in možnosti za razvoj kariere.

Ob 10. obletnici obstoja sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij v Sloveniji je Center RS za poklicno izobraževanje organiziral posvet z naslovom »10. let NPK – kako naprej«. Na posvet je bila vabljena strokovna javnost, ki ima ključno vlogo v sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Na posvetu so bila izpostavljena različna razmišljanja na prehojeno pot nacionalnih poklicnih kvalifikacij v letih od njegovega nastanka do danes, prav tako pa so bile podane nekatere smernice, ki bodo sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij tudi v prihodnje dajale okvir za nadaljnje dejavnosti pri razvoju celovitejših konceptov priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja.

Več informacij: CPI, 15. 10. 2010

(Skupno 10 obiskov, 1 današnjih obiskov)