Na spletišču ministrstva za izobraževanje je z dne 22. 4. 2014 objavljeno vabilo na javni posvet o viziji razvoja digitalne družbe v okviru dogodka “Going Local – Slovenija 2014”, ki bo v četrtek 24. aprila 2014 ob 15.30 v veliki dvorani na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana.

Posvet organizirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Slovenski internetni forum z namenom vključiti zainteresirano javnosti v razpravo o strateških izhodiščih, ciljih in smereh razvoja informacijske družbe.

Evropska digitalna agenda (EDA) kot ena izmed sedmih vodilnih pobud namenja informacijsko komunikacijskim tehnologijam (IKT) eno ključnih vlog v prizadevanjih za doseganje strateških ciljev strategije Evropa 2020. Da bi izkoristila razvojne priložnosti, bi morala Slovenija vlagati v digitalno rast in uresničevati strateško usmeritev inovativne in intenzivne uporabe IKT za zagotovitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, enakopravno vključevanje v evropski digitalni trg in za zagotovitev trajnih gospodarskih in družbenih koristi. Slovenija po razvitosti informacijske družbe primerjalno že več kot desetletje pada, kar se nedvomno negativno odraža na drugih razvojnih področjih. Problem je posledica premajhnega zavedanja o pomenu IKT in bistveno prenizkih vlaganj v razvoj informacijske družbe. Evropski konkurenti so ves ta čas vlagali več in bolj sistematično. V interesu razvoja Slovenije je treba s tako prakso prekiniti in zagotoviti razvojna sredstva in pospešiti izvajanje Evropske digitalne agende, da bi zmanjšali razvojni razkorak do najbolj razvitih držav.

Smo v zaključni fazi razvojnega načrtovanja, v okviru katerega bodo razdeljena razvojna finančna sredstva evropskih strukturnih skladov in s tem v precejšni meri tudi začrtane možnosti razvoja informacijske družbe v obdobju 2014 – 2020. Za krovno usmerjanje razvoja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pripravljamo Nacionalno strategijo kibernetske varnosti, Strategijo razvoja elektronskih komunikacij in Strategijo razvoja informacijske družbe Digitalna Slovenija. Zagotoviti moramo spodbudno razvojno okolje za internetno (in IKT) gospodarstvo, ki predstavlja vedno večji delež bruto družbenega proizvoda, učinkovita povezljivost in internetne inovacije pa so pomembne za rast produktivnosti in zaposlovanja v vseh sektorjih, kar je še posebej pomembno v času, ko iščemo nove poti za izhod iz krize.

Za razvoj Slovenije je ključno zavedanje in odločitev, da moramo več in bolj sistematično investirati v našo digitalno prihodnost oz. digitalno rast, za kar predlagamo krovno strateško usmeritev:

Republika Slovenija se bo prednostno razvijala v smeri sodobne informacijske družbe z upoštevanjem načel:

  • splošne digitalizacije,
  • intenzivne in inovativne uporabe IKT v gospodarstvu in vseh segmentih družbe,
  • razvoja visokokvalitetne širokopasovne infrastrukture dostopne za vse in
  • razvoja vključujoče informacijske družbe.
(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)