Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sta organizirala posvet Krepitev in podpora enakosti spolov v znanosti in raziskovanju. Posvet je bil organiziran v okviru uradnega dvodnevnega obiska EIGE v Sloveniji.

Namen posveta je bil predstaviti delo EIGE na področju vključevanja vidika enakosti spolov v znanost in raziskovanje na ravni EU, izsledke indeksa enakosti spolov, ki meri napredek v državah članicah, ter nekatere konkretne projekte, ki se izvajajo v Sloveniji z namenom spodbujanja enakosti žensk in moških v znanosti in raziskovanju.

V uvodnih nagovorih so Virginia Langbakk, direktorica Evropskega Inštituta za enakost spolov, Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Urban Krajcar, generalni direktor Direktorata za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, poudarili, da je bilo na tem področju narejenega sicer že veliko, a vendar še ne dovolj, da bi bili zadovoljni s stanjem. 

Slovenija je po podatkih EIGE še vedno najboljša država med novimi članicami na področju enakosti žensk in moških, vendar pa lahko po letu 2012 o občutnem napredku govorimo le tam, kjer obstajajo posebne zakonske spodbude: na mestih odločanja v politiki.

Drugje, ker tovrstnih mehanizmov (kvot) ni, napredek ni bil zadosten. Glede uravnotežene zastopanosti je Slovenija med najslabšimi državami na primer na področju športa, kjer je na čelu največjih športnih organizacij komaj šest odstotkov žensk. V Sloveniji se veča spolna segregacija v izobraževanju in na trgu dela, ženske pa imajo večjo možnost, da bo njihova služba prekarna in jih je zelo malo v t.im. poklicih prihodnosti, npr. na področju računalništva in informatike. 

Kot je poudarila državna sekretarka Martina Vuk, izzivov na področju enakosti spolov zagotovo ne zmanjka, svoje je prinesla tudi pretekla kriza, a vseeno ostaja optimistka. Ne smemo namreč pozabiti, da predstavljajo mlade in visoko izobražene ženske v Sloveniji ogromen potencial, ki bi ga lahko v bodoče bolje izkoristili in tako zapolnili tudi napovedani manko delovnih mest na področju visokih tehnologij, na katerih prevladujejo moški. Žal je pri usmerjanju v študijske smeri in poklice še vedno preveč stereotipnega razmišljanja, ki kasneje vpliva tudi na segregacijo na trgu dela. 

Konkretne projekte spodbujanja enakosti spolov v znanosti in raziskovanju so predstavile Nina Bitenc iz Kemijskega inštituta (projekt Plotina), Jovana Mihajlović Trbovc iz ZEC SAZU (projekt Garcia) in Elena Bužan iz Primorske Univerze (projekt Starbios 2). O delu Komisije za ženske v znanosti pa je govorila njena članica Marta Klanjšek Gunde.

Vir: MDDSZ, 29. 9. 2017

(Skupno 31 obiskov, 1 današnjih obiskov)