Ob vse pogostejših primerih pojavov nasilja na šolah so na Zavodu RS za šolstvo pripravili dvojno številko revije Vzgoja in izobraževanje, posvečeno tej temi, ki jo bo pospremil tudi posvet, ki bo v sredo, 30. 11. 2016 v Dijaškem domu Tabor v Ljubljani.

Vsebina revije in posveta zajema:

  • strokovne podlage za različne vidike obravnave nasilja (socialno čustveni vidiki, problem odgovornosti ob motečem vedenju, merjenje in obvladovanje agresivnosti …),
  • modele obravnave nasilja (model nenasilne komunikacije, načela ravnanja s konflikti, pozitivna disciplina in krogi odličnosti, participativne prakse),
  • predstavitev celovitega sistemskega pristopa k medvrstniškemu nasilju na primeru pilotne šole in predstavitev Navodil s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja (»protokol«)
  • in številne primere šol, ki predstavljajo svoje izkušnje pri soočanju z nasiljem in strategije za obravnavo nasilja ter njegovo preprečevanje; predstavljeni so tudi primeri, ki k nasilju pristopajo širše, v smislu graditve kulture dobre skupnosti.

V reviji in na posvetu so soočili strokovne podlage in teoretična izhodišča s konkretnimi izvedbenimi modeli in izkušnjami VIZ z njimi. Poudarek je tako na obravnavi nasilja, ko (žal) pride do njega, kot na sistemski in sistematični preventivi, t.j.: v domišljenih vzgojnih strategijah in celostnem delovanju šole, v dolgoročni in sistematični skrbi za odnose in dialog (tako med učitelji kot med učenci ter med učitelji in učenci), v prizadevanjih za izgrajevanje varne klime in kulture dobre skupnosti, v katero so vključeni vsi učenci, v sistematičnem izpopolnjevanju učiteljev na področju vodenja razreda, v opremljanju učencev s komunikacijskimi veščinami in strategijami za reševanje konfliktov in v senzibiliziranju vseh – učencev in učiteljev – za pojav(e) nasilja in jasno izrekanje za ničelno toleranco do njega.

Vir: ZRSŠ, 29. 11. 2016

 

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)