Skladno s pobudo o Evropskem ogrodju kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) in intenzivnim delom pri pripravi slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK) v preteklem letu je prišel čas, da ga snovalci predstavijo širši zainteresirani javnosti.

CPI bo skladno z odločitvijo medresorske delovne skupine za pripravo nacionalnega ogrodja kvalifikacij v prihodnjih dveh mesecih organiziral pet posvetov za različne skupine deležnikov, in sicer za predstavnike sfere:

• delodajalcev (4. februar),
• šolstva (16. februar – vabilo),
• visokega šolstva (2. marec),
• sindikatov (16. marec) in
• ministrstev (30. marec).

Na posvetih bo obravnavan predlog SOK, ki upošteva značilnosti slovenskega sistema izobraževanja in trga dela ter je skladen z usmeritvami evropskega ogrodja kvalifikacij.

Posveti bodo zaključeni 20. aprila 2011 z zaključno konferenco o slovenskem ogrodju kvalifikacij.

 

Vir: ACS, 10. 2. 2011

(Skupno 7 obiskov, 1 današnjih obiskov)