Cilj posvetovanja je zbrati poglede in mnenja o tem, če so nadaljnji ukrepi na področju neformalnega in priložnostnega učenja potrebni, kakšni tipi ukrepov so zaželeni in katere politične prednostne naloge zahtevajo več pozornosti.

Vsi državljani in organizacije so vabljeni k sodelovanju na posvetovanju. Še posebej so zaželeni prispevki deležnikov, ki izvajajo ali vrednotijo neformalno in priložnostno učenje na evropski, nacionalni ali regionalni ravni. Rezultati bodo analizirani in povzeti v poročilu, ki bo objavljeno v prvi polovici leta 2011.

Vprašalnik je na voljo le v angleškem jeziku, odzive na vprašalnik pa se lahko odda v kateremkoli jeziku Skupnosti. Tisti, ki bi radi oddali predloge ali dopolnili svoj odziv na vprašalnike z bolj poglobljenimi komentarji, jih lahko pošljete na: EAC-VALIDATION-CONSULTATION@ec.europa.eu.

Posvetovanje je na voljo na http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/learning_en.html in bo odprto do 9. februarja 2011.

Vir: Eurodesk SI, 13. 12. 2010

(Skupno 5 obiskov, 1 današnjih obiskov)