V četrtek, 5. maja 2011 se je pričelo usposabljanje za ravnatelje, ki želijo pridobiti nova znanja s področja IKT.

To bodo lahko dosegli v obdobju od leta 2011 do 2013 na seminarjih, svetovanjih in posvetih. Celotno pot do e-kompetentnosti ravnatelja je zasnovana skozi šest izobraževalnih modulov. V vsakem modulu je vključenih več e-kompetenc, posebej pa je poudarjena vodilna e-kompetenca.

Z različnimi oblikami dela bo ravnateljem omogočeno, da bodo lahko vsa pridobljena znanja takoj uporabili pri svojem delu. Izmenjava primerov dobre prakse bo omogočala, da bodo ravnatelji informacije, ideje in konkretne rešitve lahko umestili v delo svojih šol.

Na poti usposabljanja bomo v projektu E-šolstvo v vsakem izobraževalnem modulu ravnateljem omogočali svetovanja, ki jih bodo izbirali po lastni presoji, oziroma tako, da bodo z njimi lahko individualno pridobivali in poglabljali manjajoča znanja. S svetovanji ravnateljem na poti do e-kompetentnosti želimo proces pridobivanja znanja nadgraditi tako, da bo vsak lahko hitro in učinkovito napredoval.

Proces usposabljanja v posameznih izobraževalnih modulih bodo vodili usposobljeni sodelavci projekta E-šolstva, ki bodo ravnateljem svetovali, jih usmerjali, da bodo lahko opravili vse naloge, ki so vključene v seminarjih posameznih modulov.

Izvajanje usposabljanja ravnateljev na poti do e-kompetentnosti ravnatelja bo v okviru projekta E- šolstva organizirano v organizacijskih enotah Zavoda RS za šolstvo. S tem želimo usposabljanje čimbolj približati vsem ravnateljem, da bodo lahko v svojih sredinah uresničevali idejo o izmenjavi dobrih praks in vzpostavili medsebojno sodelovanje.

V usposabljanje vabimo tudi pomočnike ravnateljev, ki z e-kompetentnostjo lahko veliko prispevajo k timskem vodenju šole.

Vir: SIO, 5. 5. 2011

Dodatek SIO 9. 5. 2011: Poročilo o dogodku

(Skupno 30 obiskov, 1 današnjih obiskov)