13. in 29. septembra sta se v Veliki dvorani Fakultete za družbene vede odvila dogodka v okviru projekta Sinergija spoznanj o okolju med akademsko in lokalno skupnostjo – Mladi za boljše okolje, pri katerem sodeluje interdisciplinarna skupina študentov Univerze v Ljubljani pod okriljem FDV in društva Focus.

Prvi dogodek (13. 9.), Moč v premikanju: potreba po interdisciplinarnem obravnavanju okoljskih tematik, je nastal iz spoznanja, da je za reševanje kompleksnih okoljskih problemov potrebna interdisciplinarnost, saj lahko le povezovanje posameznih strok učinkovito in celostno rešuje probleme ter vključuje in generira nova znanja.

Na posvetu so bili predstavljeni pogledi različnih akterjev na obravnavano tematiko. Udeleženci posveta so bili enotni, da so okoljski problemi izrazito interdisciplinarni in kompleksni, zato je pri reševanju le-teh potrebno angažirati številne stroke ter upoštevati različna znanja. Po uvodnih nagovorih in mnogih glavnih govorcih je v sklepnem delu posveta je potekala razprava. Beseda je tekla o razmerju med družboslovnim in naravoslovnim pristopom glede vprašanj energetike in prometa, o razkoraku med akademsko in lokalno skupnostjo ter o kritiki tovrstnega povezovanja.

Drugi dogodek (29. 9), simpozij Mladi za boljše okolje: okoljski študentski simpozij, pa je nastal kot odgovor na ugotovitev, da na mnogih fakultetah in akademijah UL študentje in študentke ustvarjajo diplomske in magistrske naloge na temo okolja, med katerimi pa ni dialoga. Posledično se soočamo z izostankom razmisleka o skupnih točkah in razlikah med načini koncipiranja in spopadanja z okoljskimi temami na področju študentske okoljske produkcije. Zato je bil namen simpozija združiti in vzpostaviti novo razmerje med okoljsko produkcijo različnih ved, saj interdisciplinarna narava okoljskih vprašanj zahteva celovito in bolj poglobljeno mišljenje okoljskih vprašanj (problemov).

Z uvodnimi nagovori so jih pozdravili dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica Univerze v Ljubljani in dekanja Filozofske fakultete, dr. Tomaž Deželan, prodekan Fakultete za družbene vede, dr. Metka Tekavčič, dekanja Ekonomske fakultete, dr. Miha Juhart, dekan Pravne fakultete in Martin Nedoh, predstavnik projekta Mladi za boljše okolje. Vsi uvodničarji so izrazili naklonjenost dogodku in izpostavili, da okoljska problematika zahteva vso pozornost. Po uvodnih nagovorih so sledile predstavitve 16 študentk in študentov, ki so v zadnjih dveh študijskih letih diplomirali oziroma magistrirali na Filozofski fakulteti, Fakulteti za družbene vede, Pravni fakulteti, Pedagoški fakulteti ali Ekonomski fakulteti na temo okolja. V tretjem, sklepnem delu, so svoje mnenje o pretekli in prihodnji študentski okoljski produkciji podali tudi mentorji študnetskih okoljskih del – dr. Dušan Plut, Filozofska fakulteta, dr. Luka Omladič, Filozofska fakulteta in dr. Drago Kos, Fakulteta za družbene vede.
Luka Krošl v imenu skupine Mladi za boljše okolje

studentski okoljski simpozij002


Vir: FDV, 13. 10. 2017

(Skupno 46 obiskov, 1 današnjih obiskov)