Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo sklep o dodelitvi sredstev za javni razpis »Sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2013-2015«. Javni razpis, katerega skupna okvirna višina znaša največ do 1.340.000 evrov, bo izvajalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Evropski socialni sklad bo prispeval 85 odstotkov celotne vrednosti.

Namen javnega razpisa je spodbujati in nadalje krepiti razvoj karierne orientacije, predvsem svetovanja na tem področju za študente v visokošolskem izobraževanju. Izbrane sofinancirane dejavnosti bodo omogočile pridobivanje izkušenj kariernih svetovalcev na področju vodenja in organizacije kariernih centrov ter izvajanja kariernega svetovanja. To bo med drugim prispevalo k osveščanju študentov o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja, k večji usposobljenosti ter praktičnemu znanju za učinkovit vstop na trg dela.

Za sredstva javnega razpisa bodo lahko kandidirali visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, njegov cilj pa je podpreti nadaljnji razvoj kariernega svetovanja na visokošolskih zavodih, krepiti sodelovanje kariernih centrov z delodajalci oziroma prispevati k neposrednemu vstopu diplomantov v bodoča delovna okolja.

Vir: EU skladi, 19. 2. 2013

(Skupno 15 obiskov, 1 današnjih obiskov)