Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je prejela sklep, s katerim Evropska komisija (EK) potrjuje Operativni program izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. 

Ministrica Alenka Smerkolj je ob tem izrazila zadovoljstvo in dejala, da »smo zelo veseli, da je Slovenija v sklopu prvih držav, ki jim je EK odobrila Operativne programe. To pomeni, da bodo lahko resorna ministrstva že v prvem polletju leta 2015 objavila javne razpise, upravičenci pa kandidirali za sredstva«.

Enoten Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v programskem obdobju 2007-2013 so bili trije), ki ga je SVRK 20. novembra 2014 v potrditev posredovala EK, je izvedbeni dokument, ki bo podlaga za črpanje 3,2 milijarde evrov razpoložljivih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS) v obdobju 2014-2020.

Dokument, v katerem so opredeljene prednostna področja, v katera bo Slovenija vlagala sredstva v naslednjih sedmih letih, je skladen s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, sledi strategiji EU 2020 ter ustreza zahtevam posameznega sklada EU, tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija.

Končno besedilo operativnega programa

Vir: SVRK, 15. december 2014

(Skupno 24 obiskov, 1 današnjih obiskov)