Na spletni strani MDDSZ je obljavljeno, da je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki jo vodi minister dr. Henrik Gjerkeš, kot organ upravljanja 27. 7. 2010 izdala odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo«. Projekt je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo projekt tudi izvajal.

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) bo v okviru projekta vzpostavil Nacionalno koordinacijsko točko za vseživljenjsko karierno orientacijo z namenom celostnega in integriranega pristopa k ureditvi karierne orientacije v Sloveniji. S sistemsko umeščenostjo vseživljenjske karierne orientacije znotraj ZRSZ se bo okrepila sposobnost Zavoda tako, da bo lahko učinkovito predstavljal enotno vstopno točko sistema vseživljenjske karierne orientacije.

Cilj projekta je vzpostavitev in delovanje Nacionalne koordinacijske točke za vseživljenjsko karierno orientacijo (NKT VKO). V okviru projekta bodo oblikovani izobraževalni moduli za izvajalce vseživljenjske karierne orientacije, izvedena bodo izobraževanja/usposabljanja za izvajalce vseživljenjske karierne orientacije, vzpostavljen bo standard kakovosti za vseživljenjsko karierno orientacijo in skozi različne dogodke tudi promovirana pomembnost NKT VKO.

Ciljne skupine oziroma ciljni upravičenci projekta so institucije na trgu dela in druge institucije, ki izvajajo karierno orientacijo, in sicer ZRSZ, Andragoški center RS, Center RS za poklicno izobraževanje, izobraževalne ustanove ter karierni svetovalci, ki delujejo v teh institucijah ali pri agencijah za posredovanje dela, izvajalcih APZ in kadrovskih službah.

Skupna okvirna višina, ki se dodeluje v okviru tega projekta, je 971.084,00, od tega je prispevek EU 85 % oziroma 825.421,40, slovenska udeležba pa 15 % oziroma 145.665,60 EUR.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 5. razvojne prioritete »Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve 5.2. »Reforma institucij na trgu dela«.

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Vir MDDSZ 

(Skupno 22 obiskov, 1 današnjih obiskov)