Na spletišču ministrstva za delo je z dne 27. 3. 2014 objavljena novica o tem, da je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da lahko Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti začne z izvajanjem programa “Prvi izziv 2014” še pred potrditvijo Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 s strani Evropske komisije.

Cilj programa je omogočiti 3.176 zaposlitev mladih brezposelnih oseb za obdobje vsaj 15 mesecev neprekinjeno z vključujočim 3 mesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas. V ta namen je predvidenih več kot 20 milijonov evrov.

Glede na nujnost reševanja brezposelnosti mladih v najbolj prizadetih regijah Unije kot tudi Uniji kot celoti je bila vzpostavljena Pobuda za zaposlovanje mladih, ki se financira iz posebne dodelitve in ciljnih naložb Evropskega socialnega sklada.

Program sodi med ukrepe Programa Jamstva za mlade, ki ga je potrdila Vlada RS v mesecu januarju, v mesecu februarju pa je bil predstavljen tudi Evropski Komisiji. Odziv Evropske komisije je bil pozitiven. Kot posebej pozitivno so izpostavili razširitev ciljne skupine Jamstva za mlade do dopolnjenega 29 leta, sodelovanje mladih pri pripravi ukrepov ter velik poudarek tudi na preventivnih in sistemskih ukrepih, ki bodo imeli dolgoročne in sinergijske učinke na položaj mladih na trgu dela.

V dogovoru z mladimi smo se odločili, da sredstev Pobude ne drobimo, temveč jih porabimo za ukrep, ki naslavlja ključno problematiko mladih na trgu dela v Vzhodni Sloveniji – to je iskanje prve zaposlitve po zaključku izobraževanja. V okviru programa »Prvi izziv 2014« bo delodajalcem na voljo subvencija ob zaposlitvi iskalca prve zaposlitve. Namen programa je spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb do 30 let, kar jim bo omogočilo integracijo v delovno okolje ter izboljševalo njihove zaposlitvene možnosti. Dodana vrednost programa je prispevek k doseganju čim hitrejše in stabilne zaposljivosti ciljne skupine, kot tudi zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Cilj programa pa je omogočiti 3.176 zaposlitev mladih brezposelnih oseb za obdobje vsaj petnajst 15 mesecev neprekinjeno z vključujočim tri 3 mesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas.

Cilj je, da z izvajanjem Jamstva za mlade, vključno z ukrepom Pobude, zajezimo negativni trend brezposelnosti mladih že v tem letu in v letu 2015 dosežemo preobrat v pozitivno smer, zmanjšamo število brezposelnih in povečamo število zaposlenih mladih.

Vlada Republike Slovenije je s sprejetim sklepom naložila Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Ministrstvu za finance, da se Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovi finančna sredstva za izvedbo programa.

(Skupno 13 obiskov, 1 današnjih obiskov)