Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje) vabi na zaključno konferenco projekta EXP ROM, ki bo v četrtek, 16. oktobra 2014, v Austria Trend Hotelu v Ljubljani (program konference). Prijavite se lahko do 8. oktobra 2014 (spletna prijavnica).
CIK, ki je projekt Usposabljanje strokovnjakov za delo z Romi z motnjami v duševnem razvoju (Exp-Rom) koordiniral, je sodeloval s partnerji iz Grčije, Litve in Madžarske. Namen projekta je bil s pomočjo izobraževanja usposobiti strokovnjake za ustrezno podporo Romom z motnjami v duševnem razvoju in njihovim družinam ter svetovanje in ozaveščanje Romov o motnjah v duševnem razvoju. V vseh državah partnericah so izvedli raziskavo, s katero so želeli pridobiti čim boljši vpogled v trenuten položaj Romov z motnjami v duševnem razvoju. Analiza je med drugim pokazala, da obstaja veliko znanja o romski kulturi in njihovem življenju na splošno, manj pa je védenja o Romih z motnjami v duševnem razvoju. Analiza je opozorila tudi na šibko komunikacijo med večinsko in romsko družbo ter med strokovnjaki s področja motenj v duševnem razvoju in romskimi družinami s takšnimi člani. Na podlagi teh spoznanj so razvili program usposabljanja, ki bo udeležencem omogočil poglobiti znanje in razumevanje posebnosti Romov z motnjo v duševnem razvoju, ter jih usposobil za učinkovito načrtovanje, izvajanje in vrednotenje svetovanja in izvajanja podpore tem ljudem. Program usposabljanja in gradiva so pilotno preizkusili, izpopolnili in objavili v vseh jezikih držav partneric.

Projekt Exp-Rom, ki se z zaključno konferenco končuje, sofinancira EU s programom Vseživljenjsko učenje.

 

VIR: ACS, 24.9.2014

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)