Na spletnih straneh Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ) najdete vabilo k vključitvi v Slovensko mrežo zdravih šol.

Slovenija je bila leta 1993 z 12 pilotsko vključenimi šolami med prvimi državami, ki so pristopile k Evropska mreža Zdravih šol oz. šol, ki promovirajo zdravje. Od vsega začetka mreža deluje s podporo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo in šport, nacionalno koordinacijo pa vodi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. 

Od leta 1998 je v mreži delovalo 130 ustanov, od leta pa 2008 pa 268 ustanov (212 osnovnih šol, 49 srednjih šol, 7 dijaških domov), ki so se zavezale, da bodo soustvarjale zdravju prijazno okolje in dejavno sodelovale v Slovenski mreži zdravih šol. To pomeni 47 % vseh slovenskih osnovnih šol in 43 % vseh osnovnih, srednjih šol in dijaških domov. Z novo širitvijo mreže naj bi bilo vključenih več kot polovica slovenskih šol.

Širimo Slovensko mrežo zdravih šol (4. krog) – vabilo

Vir: IVZ, 14. 9. 2011

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)