Vlada RS je na seji dne 21. 10. 2010 sprejela Spremembo Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2010 in 2011. Program APZ 2007-2013 določa temeljne cilje za obdobje do leta 2013 in okvirna sredstva za izvajanje aktivnosti v okviru programa. Predlog Spremembe Načrta ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2010 in 2011 je pripravljen na podlagi Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2010.

V okviru drugega ukrepa – Usposabljanje in svetovanje se bo izvajalo usposabljanja in izobraževanja brezposelnih in zaposlenih. Najpomembnejše aktivnosti so Usposabljanje brezposelnih na konkretnem delovnem mestu in delovni preizkus ter izobraževanje in usposabljanje brezposelnih, predvsem tistih z najnižjo izobrazbo.

Več informacij: MDDSZ, 21. 10. 2010

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)