Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za program »Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2018–2022«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo programa, znaša 21,4 milijona evrov. Evropski socialni sklad bo k temu znesku prispeval 17,2 milijona evrov, dobrega 10,8 milijona v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in nekaj več kot 6,3 milijona v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Cilj programa je uvajanje izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki je bolj prilagojen potrebam trga dela in zagotavlja lažji ter hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov in uvedbe novih modelov praktičnega usposabljanja v šolah se bo krepilo sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu. Tako se bo zagotovilo večjo vključenost delodajalcev v izobraževalni sistem in s tem pripomoglo h krepitvi socialnega partnerstva. Kakovostno poklicno izobraževanje bo pritegnilo tudi več mladih k vpisu v programe poklicnega in strokovnega izobraževanja.

V okviru programa bodo uvedeni novi modeli poklicnega izobraževanja z večjim deležem praktičnega usposabljanja z delom. Eden izmed njih je vajeniška oblika izobraževanja, kjer se udeleženec vsaj 50 odstotkov časa trajanja izobraževalnega program praktično usposablja z delom v podjetjih, ter šolska oblika izobraževanja, v kateri se udeleženci praktično usposabljajo z delom.

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, 25. 7. 2018

(Skupno 51 obiskov, 1 današnjih obiskov)