V Državnem zboru je trenutno v obravnavi predlog Zakona o nevladnih organizacijah, ki naj bi opredelil organizacije, ki pomembno prispevajo h kvaliteti našega življenja in tudi dopolnjujejo delo javnih institucij, kjer je to potrebno. Mladinski svet Slovenije je o predlogu pripravil mnenje, ki smo ga tudi že posredovali Državnemu zboru RS.

Ne glede na dobronamerno zastavljenost predloga zakona so namreč v njegovih osnovah opazili težnjo po izločitvi nekaterih organizacij iz nevladnega polja, ne glede na to, da so že dolgo njegov pomemben del. Izrecno je iz definicije nevladne organizacije kar poimensko izločen Mladinski svet Slovenije (MSS), in sicer z dokaj nenavadno obrazložitvijo, temelječo na nekaterih formalizmih, ki pa po našem mnenju nimajo veliko opraviti s samo opredelitvijo nevladne organizacije.

Zakon se sicer trudi biti vključujoč pri drugih organizacijah, in zato v nevladno polje vključuje nekatere organizacije, ki so ustanovljene kot verske skupnosti, ter organizacije, ustanovljene s strani nekaterih institucij, ki jih prištevamo k javnemu pravu. Zato je toliko težje razumeti, zakaj imamo za Mladinski svet Slovenije izrecno negativno izjemo. Kljub temu, da MSS izpolnjuje kriterije za nevladno organizacijo, so se ga pripravljavci zakona odločili izločiti.

Za Mladinski svet Slovenije je bila vedno ključna vsebina dela – kot tista, ki nas je uvrščala v nevladno polje. MSS je aktiven zagovornik mladih in mladinskih organizacij in redno “sedi nasproti” predstavnikom javne oblasti, ko je potrebno opozoriti na položaj mladih in vplivati na morebitne odločitve nosilcev oblasti. Hkrati izvajamo projekte, izobraževanja in kampanje, s katerimi skušamo angažirati in opolnomočiti mlade za vključevanje v družbeno in politično življenje ter osveščamo javnost o perečih temah. Delujemo na področju izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske problematike, zdravja, prostovoljstva, participacije, mednarodnega sodelovanja ter mobilnosti mladih.

Na poslance državnega zbora so zato naslovili apel, da razmislijo o izbrisu  določila iz predloga zakona, ki bi lahko dolgoročno zaznamoval MSS kot reprezentativno organizacijo mladih v Sloveniji in omejil njegove možnosti delovanja v prihodnosti.

Pripombe MSS na predlog Zakona o NVO

Vir: MSS, 22. 2. 2018

(Skupno 20 obiskov, 1 današnjih obiskov)