Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-G) ter sklepa  30. redne seje Predsedstva ŠOS poziva vse zainteresirane kandidate h kandidaturi za mesto člana Sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). Prosto je eno (1) mesto, in sicer za mandatno obdobje dveh let.

Kandidatura mora vsebovati: prijavo oz. motivacijsko pismo, življenjepis kandidata in originalno potrdilo o vpisu za študijsko leto 2012/13. Kandidat lahko potrdilo o vpisu priloži tudi naknadno (najkasneje na razgovoru), pri čemer mora v tem primeru ob prijavi priložiti izjavo o tem, da bo potrdilo priložil naknadno. Kandidatura brez katere od navedenih prilog se šteje za nepopolno.

Rok za oddajo kandidatur je: 3. november 2012.
Kandidatura se pošlje po priporočeni pošti na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana (s pripisom: Kandidatura NAKVIS – NE ODPIRAJ) IN po elektronski pošti na naslov: info@studentska-org.si (zadeva sporočila: Kandidatura NAKVIS – NE ODPIRAJ).
Nepopolne ali prepozno prispele kandidature se zavrže. 

Formalni pogoji za imenovanje so določeni z zakonom (ZViS-G) in Sklepom o ustanovitvi NAKVIS. Izpolnjevanje pogojev kandidat izkaže s popolno kandidaturo in uspešno opravljenim razgovorom pred strokovno komisijo. Razgovori bodo potekali v torek, 6. novembra 2012 ob 12. uri v prostorih Študentske organizacije Slovenije (Dunajska 51, Ljubljana, 1. nadstropje). Kandidati ne bodo dodatno vabljeni na razgovor.

Vir: ŠOS, 24. 10. 2012

(Skupno 21 obiskov, 1 današnjih obiskov)