Na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo so pričeli s pripravo dolgoročne strategije razvoja visokega šolstva, ki se bo odražala predvsem v novem:
– nacionalnem programu visokega šolstva,
– zakonu o visokem šolstvu,
– nacionalnem ogrodju kvalifikacij in
– sistemu financiranja visokega šolstva.

Na spletni strani MVZT je zapisano:

“Z razpravo o temeljnem vprašanju, avtonomiji in odgovornosti visokošolskih institucij, smo pričeli na letošnjem nacionalnem posvetu. Prepričani smo, da je kritičen, vendar konstruktiven in širok razmislek o celoviti strategiji in spremembah nujen, zato želimo o teh vprašanjih pridobiti tudi različna mnenja in poglede zainteresirane javnosti. V ta namen pozivamo vse, ki želite pripraviti prispevke ali komentarje na že objavljena besedila, da nam pošljete svoj izdelek. Prejete tekste bomo objavili na naši spletni strani kot gradivo za javno diskusijo o visokošolskih spremembah ter jih uporabili za namen interne razprave ministrstva in širših delovnih skupin za pripravo omenjenih dokumentov.”

Več>> informacije o vprašanjih.

Vir>> MVZT

(Skupno 18 obiskov, 1 današnjih obiskov)