Poziv k vložitvi vlog za obnovitev ali pridobitev statusa v slovenski mreži UNESCO ASP za vse VIZ s sedežem v RS, ki izvajajo javno veljavni program in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za pridobitev mednarodnega statusa, določene s Pravili delovanja slovenske mreže UNESCO ASP (Priloga A) oz. pogoje za pridobitev nacionalnega statusa.

Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev v imenu šole najkasneje do 30. septembra 2011 (osebna vročitev ali poštni žig priporočene pošiljke) vloži pooblaščena oseba (ravnatelj oz. direktor) na obrazcu, ki je priložen temu pozivu (Priloga B), na naslov

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
URAD ZA UNESCO
Kotnikova 38
1000 Ljubljana
z oznako VLOGA UNESCO ASP – NE ODPIRAJ in navedbo naslova pošiljatelja.

Poziv (doc)
Pravila delovanja ASP mreže (doc)
B Obrazec prijavnice (doc)
C merila (doc)

Vir: ZRSŠ, 26. 5. 2011
  

(Skupno 12 obiskov, 1 današnjih obiskov)