Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja poziv za napotitev na delo v evropskih šolah z začetkom opravljanja dela 1. septembra 2022 za delovna mesta:

1. Učitelj/učiteljica za poučevanje nemščine kot tujega jezika na sekundarni stopnji Evropske šole Luksemburg II
2. Učitelj/učiteljica za poučevanje angleščine kot tujega jezika na sekundarni stopnji Evropske šole Varese

Začasna napotitev na delo v tujino s polnim delovnim časom traja 9 šolskih let, pod pogojem da je učitelj/učiteljica pozitivno ocenjen/a po 2 letih in po 5 letih poučevanja. Napotitev se izjemoma lahko podaljša na 12 let. Med začasno napotitvijo na delo v evropsko šolo učitelj/učiteljica ostane v delovnem razmerju pri svojem delodajalcu v Sloveniji. Pravice in obveznosti napotenih oseb so določene v zakonu, ki ureja delovna razmerja v Republiki Sloveniji in v predpisih evropskih šol (Pravilnik za začasno napoteno osebje v evropskih šolah). Delo poteka v izrazito večjezičnem in večkulturnem okolju, zato je poleg osnovne usposobljenosti za delo pomembno tudi znanje tujih jezikov in sposobnost delovanja v jezikovno in kulturno raznolikem okolju.

Rok za prijave je 21. februar 2022.

Vir in več informacij; MIZŠ in Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, 19. 1. 2022

(Skupno 32 obiskov, 1 današnjih obiskov)