MVZT je 10. 2. 2012 v Uradnem listu številka 10/2012 objavil javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Odbora RS za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti RS in Puhovo priznanje,ki jih v Odbor imenuje Vlada Republike Slovenije.

Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 93/05) v 10. členu določa, da ima Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje 14 članov oziroma članic in predsednika ali predsednico.

Javni poziv je namenjen predlaganju sedmih kandidatov za člane Odbora za nagrade v letu 2012 za mandatno dobo štirih let.

Predloge za članstvo v Odboru za nagrade lahko podajo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, univerze in visokošolski zavodi, raziskovalni zavodi, gospodarske organizacije in posamezni raziskovalci.

Predlagani kandidati morajo biti ugledni in uveljavljeni raziskovalci, ki izkazujejo nadpovprečne rezultate na svojih raziskovalnih področjih ali biti strokovnjaki na področju tehnike – tehnologije, inovatorji, izumitelji.

Predlog za članstvo v Odboru za nagrade mora Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo prejeti do vključno 9. 3. 2012.

Razpis (Ur. l. RS, št. 10/2012; stran 288)

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)