Priznanje Živka Pregla je ustanovila skupina pobudnic in pobudnikov z željo, da bi spodbujali družbeno koristne dejavnosti nevladnih organizacij, izobraževalnih in drugih ustanov, skupin ali posameznikov. Priznanje je nastalo letos ob 20. obletnici ustanovitve Slovenske filantropije in Zavoda za odprto družbo (Open Society Institute – Slovenia).

Priznanje se lahko podeli posamezniku oz. posameznici, neformalni skupini ali organizaciji za pomemben prispevek na področju civilnodružbenih dejavnosti v Sloveniji, povezanimi z vrednotami odprte družbe. Prejemnik priznanja dobi spominsko diplomo in nagrado.

Odbor za podeljevanje priznanj Živka Pregla vabi posameznike in organizacije, da predlagajo kandidate oz. kandidatke za prejem priznanja v letu 2012. Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati najmanj osnovne podatke o kandidatu in vsebinsko utemeljitev predloga. Predlog mora vsebovati tudi ime in priimek oz. naziv predlagatelja ter kontaktne podatke (poštni naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka). Kandidate za podelitev priznanja lahko predlagajo posamezniki, skupine in organizacije iz Slovenije ali tujine.

Predloge lahko pošljite najpozneje do 10. maja 2012 na naslov: Mirovni inštitut, Odbor za podeljevanje priznanj Živka Pregla, Metelkova 6, 1000 Ljubljana.

Za dodatne informacije oz. pojasnila lahko pišete na naslov elektronske pošte aldo.milohnic@mirovni-institut.si.

Odbor bo najpozneje do 25. maja 2012 obvestil vse predlagatelje o imenu oz. nazivu prejemnika oz. prejemnice letošnjega priznanja

Pravilnik

Celotna novica in vir: Mirovni inštitut, 19. 4. 2012

(Skupno 11 obiskov, 1 današnjih obiskov)