Potrebna pozornost pri izbiri študija na slovenskih institucijah v sodelovanju s tujimi institucijami – transnacionalno izobraževanje.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo opaža vedno večje pojavljanje t.i. transnacionalnega visokošolskega izobraževanja v oblikah, ki so urejene kot storitvena oz. tržna dejavnost in kot takšne ob zaključku izobraževanja ne dajejo javno veljavne izobrazbe v Republiki Sloveniji. Visokošolsko transnacionalno izobraževanje se v Republiki Sloveniji lahko izvaja ali organizira na podlagi pogodbe med visokošolskim zavodom, ki je akreditiran v Republiki Sloveniji, in tujim visokošolskim zavodom, ki izvaja javno veljavne študijske programe in izdaja javne listine v državi, kjer je ustanovljen. Več o transnacionalnem izobraževanju si lahko preberete na spletnih straneh MVZT, Sektorja za priznavanje izobraževanja.

Študente ob prehodu v novo šolsko leto ponovno opozarjamo na potrebno pozornost pri odločitvi o študiju, zlasti z vidika, če želijo pridobiti javno veljavno izobrazbo v Republiki Sloveniji. Zaradi spodbujanja ustvarjanja skupnega evropskega visokošolskega prostora, usmerjanja k učinkovitim načinom povezovanja in zaščite udeležencev izobraževanja in imetnikov diplom, izdanih v okviru tega izobraževanja, so v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 86/2009 – ZViS-G) urejene pojavne oblike tovrstnega izobraževanja, ki ga tuje visokošolske organizacije izvajajo v Sloveniji in slovenske visokošolske organizacije v tujini. Spremenila se je pristojnost za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva. Marca letos je pričela delovati Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. V slovenski zakonodaji je, kot že navedeno, s spremembo posebej uzakonjeno tudi visokošolsko transnacionalno izobraževanje.

Podrobnejše pogoje, načine in oblike visokošolskega transnacionalnega izobraževanja ter obvezne sestavine pogodbe za izvajanje tovrstnega izobraževanja določi Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Bodočim študentom svetujemo, da so pozorni pri izbiri tovrstnih oblik študija ter preverijo ustreznost pogodb med izobraževalnimi institucijami, ki izvajajo izobraževanje.

Seznam visokošolskih zavodov, vpisanih v razvid visokošolskih zavodov se nahaja na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in se redno ažurira.

Vir: MVZT, 18. 10. 2010

(Skupno 28 obiskov, 1 današnjih obiskov)