Na podlagi Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Zavoda RS za šolstvo številka 01403-25/2016/4 z dne 28. 7. 2016 in 24. člena Statuta Zavoda RS za šolstvo št. 0071-3/2019-1 z dne 12. 9. 2019 je 14. 5. 2020 na spletni strani Zavoda RS za šolstvo objavljen Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj (.pdf), s katerim se določajo postopek, pogoji in način določitve meril za izbor prejemnikov proračunskih sredstev za sofinanciranje organizacije in izvedbe šolskih tekmovanj, in sicer: državnih tekmovanj iz znanja in drugih državnih tekmovanj za učence, dijake, vajence in študente višjih strokovnih šol.

(Skupno 62 obiskov, 1 današnjih obiskov)