Informativni dnevi na vseh srednjih šolah, v dijaških domovih, na fakultetah, višjih strokovnih šolah in na akademijah v Sloveniji bodo v petek in soboto, 15. in 16. februarja 2019. Zasebni visokošolski zavodi se načeloma lahko odločijo tudi drugače. Nekateri visokošolski in višješolski zavodi bodo organizirali tudi več informativnih dni, pa tudi individualne informativne pogovore. Informacije o tem bodo kandidati prejeli na prvem informativnem dnevu oziroma na spletnih straneh visokošolskega oz. višješolskega zavoda.

Osnovno šolo v šolskem letu 2018/2019 zaključuje 17.684 učencev in učenk, srednjo šolo pa 19.639 dijakinj in dijakov. Učenke in učenci bodo lahko kandidirali na 23.702 vpisni mesti na srednjih šolah. Zadnji rok za oddajo prijavnice za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2019/2020 je 2. april 2019. Devetošolci, ki se bodo prijavili za vpis v izobraževalni program, za katerega je potrebno poleg osnovnega vpisnega pogoja, to je dokončana osnovna šola, izpolnjevati še dodatne vpisne pogoje, kot je na primer uspešno opravljen preizkus nadarjenosti (npr. za vpis v programe Umetniške gimnazije, Tehnik oblikovanja, Fotografski tehnik ipd.), pa morajo prijavnico za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oddati na šolo, ki izvaja program, za katerega je potreben dodatni vpisni pogoj, že do 4.marca 2019.

Dijakinje in dijaki bodo lahko kandidirali na 11.719 vpisnih mest v višjih šolah ter na 18.632 vpisnih mest v 1. letnik rednega in izrednega študija. 16.412 vpisnih mest v visokem šolstvu je na voljo državljanom Republike Slovenije in državljanom držav članic Evropske unije, 2.200 vpisnih mest pa tujcem iz držav nečlanic Evropske unije in Slovencem brez slovenskega državljanstva.
V višjem šolstvu se kandidati lahko v prvi letnik prijavijo v dveh prijavnih rokih, in sicer od 12. februarja do 18. marca 2019 ter od 26. avgusta do 30. avgusta 2019.

Prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2019/2020 za javne visokošolske zavode in koncesionirane študijske programe je od 12. februarja do 18. marca 2019. V tem času bodo prijavitelji na spletnem portalu eVŠ  lahko oddali elektronsko vlogo. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo za vpis, in sicer ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali pa z uporabniškim imenom in geslom, ki ju prijavitelj sam določi pred začetkom izpolnjevanja prijave. V primeru izpolnjevanja prijave za vpis z uporabniškim imenom in geslom mora kandidat obrazec prijave za vpis poslati tudi priporočeno po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi, in sicer najkasneje do 22. marca 2019.

Rezultati izbirnega postopka prvega prijavnega roka bodo znani najkasneje do 25. julija 2019. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka. Drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2019/20 za javne visokošolske zavode in koncesionirane študijske programe bo od 22. do 29. avgusta 2019.

V šolskem letu 2019/2020 bo v srednjih šolah nekaj novih programov. Na Šolskem centru Novo mesto, na Srednji strojni šoli, bodo začeli izvajati nov program Tehnik mehatronike, športni oddelek bo dobila III. Gimnazija v Mariboru, na nekaterih šolah pa bodo nekatere programe začeli izvajati ponovno po nekaj letih prekinitve. Na Biotehniški šoli Šolskega centra Nova Gorica bodo tako namesto programa Vrtnar začeli ponovno izvajati program Gospodar na podeželju, na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota program Pomočnik v tehnoloških procesih, na Šolskem centru Celje, Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja, program Izvajalec suhomontažne gradnje, na Srednji elektro-računalniški šoli Maribor pa program Elektrotehnik (PTI).

Nekateri programi se bodo v šolskem letu 2019/2020 izvajali tudi v vajeniški obliki. Mreža šol s tovrstno obliko izobraževanja se tudi tokrat širi. V vajeniški obliki se bo mogoče izobraževati za poklic mizarja, kamnoseka, za oblikovalca kovin – orodjarja, za gastronomske in hotelirske storitve, za steklarja, za papirničarja, slikopleskarja – črkoslikarja, za strojnega mehanika, zidarja, elektrikarja, mehatronika, operaterja in kleparja –krovca.

Delodajalce, pri katerih so na voljo vajeniška učna mesta, lahko kandidati najdejo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter na povezavi www.mojaizbira.si. Seznam delodajalcev se bo še dopolnjeval in bo na voljo na šolah, ki bodo izvajale vajeniško obliko izobraževanja. Tam bodo tudi sicer na voljo vse informacije v zvezi z vpisom, sklenitvijo vajeniške pogodbe in izobraževanjem na način vajeništva.

 

Povezave na razpise za vpis:

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe

Vir: MIZŠ, 13. 2. 2019

(Skupno 36 obiskov, 1 današnjih obiskov)