Včeraj 30. maja 2011 se je na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah pričel osrednji del letošnje mature – spomladanski rok splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz angleščine.

Poklicna matura
Pri poklicni maturi je na spomladanski rok prijavljenih 13.833 kandidatov (lani 13.724) s 163 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij.

Pisni izpiti iz prvega predmeta, torej iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine bo potekal, v torek, 31. maja. Pisni izpit iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati opravljali v skladu s prijavo po naslednjem razporedu: iz matematike v soboto, 4. junija, iz nemščine v sredo, 8. junija, ter iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v torek, 14. junija.

Kandidati bodo opravljali drugi predmet poklicne mature – pisni izpit iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov v sredo, 15. junija.

V okviru četrtega predmeta morajo kandidati opraviti seminarsko nalogo ali izdelek oziroma storitev in zagovor v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo. Izpiti iz četrtega predmeta ter ustni izpiti bodo na šolah potekali v skladu s koledarjem poklicne mature od sobote, 4. do četrtka, 24. junija.

Šole bodo kandidate z uspehom na letošnji poklicni maturi seznanile v sredo, 6. julija.

Dodatni maturitetni izpiti
Kandidat, ki opravi poklicno maturo, lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Za dodatni maturitetni izpit je prijavljenih 1.987 (lani 1.836) kandidatov, največ jih bo opravljalo maturitetni izpit iz zgodovine, angleščine in fizike.

Splošna matura
Letos se je k spomladanskemu roku splošne mature prvič prijavilo 8.621 kandidatov (lani 9.160) s 87 šol, ki bodo maturo opravljali iz 35 različnih predmetov.

Prvo izpitno polo, esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika, so dijaki pisali že 7. maja. Ocenjevanje eseja že poteka. Drugi del pisnega izpita iz materinščine (slovenščine, italijanščine ali madžarščine) bodo opravljali v torek, 31. maja.

Pisni izpit iz matematike bo potekal v soboto, 4. junija, pisni izpit iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature pa bodo potekali od 1. do 15. junija.

Ustni izpiti bodo na vseh šolah v skladu z maturitetnim koledarjem izvedeni od 4. do 24. junija. V času med pisnimi in ustnimi izpiti bodo dijaki nižjih letnikov gimnazij imeli pouk oziroma različne dejavnosti in izbirne vsebine.

Z uspehom na letošnji splošni maturi bodo kandidati seznanjeni na šolah v sredo, 13. julija. Na isti dan si bodo že zgodaj zjutraj lahko kandidati pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.

Dodatni maturitetni izpiti
Kandidat, ki opravi poklicno maturo, lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Za dodatni maturitetni izpit je prijavljenih 1.987 (lani 1.836) kandidatov, največ jih bo opravljalo maturitetni izpit iz zgodovine, angleščine in fizike.

Dr. Darko Zupanc,
direktor Državnega izpitnega centra

Vir: RIC, 31. 5. 2011

(Skupno 16 obiskov, 1 današnjih obiskov)