25. avgust je na slovenskih srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih prvi dan jesenskega roka splošne in poklicne mature.

K splošni maturi se je prijavilo 3.564 kandidatov (lani 3.448); prijavljeni kandidati bodo v jesenskem roku opravljali izpite iz 32 različnih predmetov. 884 kandidatov splošno maturo opravlja prvič (lani 888), 1.107 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita (lani 1.069). Drugi del izpitov opravlja 197 kandidatov, ki splošno maturo 2010 opravljajo v dveh delih. Letos v jesenskem roku 264 kandidatov izboljšuje oceno pri maturitetnem predmetu.

V skladu s koledarjem splošne mature letošnji jesenski rok poteka v šestih dneh. Tako se pisni izpiti iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine kot maternega jezika pričnejo v sredo, 25. avgusta. Pisni izpit iz matematike bo potekal v četrtek, 26. avgusta. Kandidati bodo pisali izpite iz tujih jezikov in izbirnih predmetov od petka, 27. do torka, 31. avgusta.
Od srede, 25. avgusta do petka, 3. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti.
Kandidati bodo z uspehom na jesenskem roku splošne mature seznanjeni 17. septembra na šolah.

Pri poklicni maturi se je k jesenskemu roku prijavilo 5.015 kandidatov (lani 4.726) s 160 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

V skladu s koledarjem poklicne mature kandidati izpit iz prvega predmeta poklicne mature, pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine, opravljajo v sredo, 25. avgusta. Pisne izpite iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati v skladu s prijavo opravljali po naslednjem razporedu: iz matematike v četrtek, 26. avgusta, iz angleščine v petek, 27. avgusta, iz nemščine v soboto, 28. avgusta, in iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v torek, 31. avgusta.
Pisni izpiti iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov (t. i. drugi predmet poklicne mature) bodo potekali v ponedeljek, 30. avgusta.
Kandidati morajo v okviru četrtega predmeta pripraviti seminarsko nalogo ali izdelek oz. storitev in opraviti zagovor v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo.
Od srede, 25. avgusta do sobote, 4. septembra, bodo na šolah potekali ustni izpiti.
Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na jesenskem roku poklicne mature 8. septembra.

Dodatni maturitetni izpiti: Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oz. če se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v tak program. Za izpite iz posameznega predmeta splošne mature je prijavljenih 558 kandidatov (lani 529), največ pri zgodovini, sociologiji, geografiji, psihologiji in matematiki.

Vir: RIC, državni center: SM, 25. 8. 2010 in PM, 25. 8. 2010

(Skupno 14 obiskov, 1 današnjih obiskov)